Rada vlády SR pre rodinu a demografický vývoj

Tajomníčka: Tereza Mesárošová
E-mail.: rvrdv@employment.gov.sk
Tel.: +421 2 2046 1013

Sídlo:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4
816 43 Bratislava