SLOVENSKÉ DOKUMENTAČNÉ A INFORMAČNÉ STREDISKO SOCIÁLNEJ OCHRANY

Špitálska 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02 / 5975 2617-9 Fax: 02 / 529 66 633
E-mail: disso@sspr.gov.sk
Internetová stránka: