SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
Telefón: 02/ 60294 111, 600 Fax: 02/ 65429 592
E-mail:
Internetová stránka: http://www.smu.gov.sk/