Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Adresa:Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Meno:Ákos Horony
E-mail:splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925165
Fax: