SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR

Pražská 29, 812 63 Bratislava
Telefón: 02/ 57278201
E-mail: info@reserves.gov.sk
Internetová stránka: http://www.reserves.gov.sk/