ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Miletičova 3, 824 67 BRATISLAVA 2602/ 50236 341
Telefón: 02/ 50236 341 Fax: 02/ 55561 361
E-mail: info@statistics.sk
Internetová stránka: http://www.statistics.sk/