ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
Telefón: +421 2 50236 222
E-mail: info@statistics.sk
Internetová stránka: http://www.statistics.sk/