Úprava existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre Programové obdobie
Dátum zverejnenia: 24.06.2013