ÚRAD JADROVÉHO DOZORU

Bajkalská 27, P.O.Box 24, 82007 Bratislava
Telefón: 02/58 221 152 Fax: 02/58 221 166
E-mail: info@ujd.gov.sk
Internetová stránka: http://www.ujd.gov.sk/