ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR

Hraničná 12
820 07 Bratislava
Telefón: 02/ 323 13 214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/