ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Telefón: 02 / 50264 111 Fax: 02 / 52 96 61 63
E-mail: info@uvo.gov.sk
Internetová stránka: http://www.uvo.gov.sk