Úrad vlády hľadá hlavu vládnych analytikov

16.02.2021

Úrad vlády SR vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA). Inštitút je analytickou jednotkou úradu vlády, jeho hlavným poslaním je analytická podpora hospodárskej a sociálnej politiky vlády.
 
„Táto pozícia je kľúčová“, vysvetľuje Július Jakab, vedúci úradu vlády, „je to hlava všetkých vládnych analytikov, ktorá  buduje na výsledkoch ostatných analytických jednotiek na ministerstvách, ako je napríklad Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií alebo Inštitút zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva. Som presvedčený, že Slovensko má veľa šikovných a vzdelaných ľudí, ktorí rozumejú číslam, majú analytické myslenie a radi hľadajú cesty ako zlepšiť fungovanie štátu tak, aby bol jedným z najlepších miest pre život nás i našich detí. Chcel by som ich vyzvať, aby sa určite neváhali prihlásiť do výberového konania. Šancu má každý. Verím, že v transparentnom výberovom konaní zvíťazí ten najlepší.“
 
Čo sa od nového riaditeľa/riaditeľky ISA očakáva?
Zabezpečovať tvorbu podkladov a analýz, na základe ktorých sa prijímajú rozhodnutia napríklad o využití fondov Európskej únie.
Hodnotiť efektivitu výdavkov v štátnej sfére, hľadať príčiny, prečo niektoré z realizovaných verejných politík či stratégií neboli efektívne.
Pripravovať v súlade s programovým vyhlásením vlády a kohéznou politikou Európskej únie odborné stanoviská a podklady pre vedúcich predstaviteľov úradu vlády.
Koordinovať činnosť analytických jednotiek všetkých ministerstiev aj pre členov vlády SR. Vytvárať podmienky na zefektívnenie výdavkov štátu, ale aj na to, aby štátne výdavky boli použité na projekty, ktoré zlepšia sociálno-ekonomické parametre Slovenskej republiky.  
 
Budúci riaditeľ ISA musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 5 rokov praxe v analytickej či poradenskej činnosti, mal by sa orientovať v ekonomickej teórii, ako aj vo verejných politikách. Od uchádzačov sa očakáva strategické myslenie aj schopnosť rozhodovať sa.
 
Záujemcovia o pozíciu sa do výberového konania môžu prihlásiť do 12. marca 2021.
Podrobné informácie o výberovom konaní sú k dispozícii tu:
https://www.vlada.gov.sk/vk-isa/
 
 
Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
28310