Úrad vlády organizuje konferenciu o strategickej komunikácii s názvom „STRATKOM SLOVENSKÝ PRÍBEH“

12.09.2023

Bratislava, 12.09.2023 – V júni 2023 na základe Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 – 2024 vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu strategickej komunikácie SR.

Odbor strategickej komunikácie na Úrade vlády SR pri tejto príležitosti organizuje konferenciu o strategickej komunikácii pre komunikátorov štátnej a verejnej správy.
Cieľom tohto podujatia je predstaviť príbeh strategickej komunikácie na Slovensku ako aj Koncepciu strategickej komunikácie SR a s tým spojený model koordinácie štátnych inštitúcií v oblasti kľúčových tém definovaných koncepciou.

Zároveň konferencia poskytne platformu na otvorený dialóg a výmenu odborných skúseností v oblasti nových komunikačných trendov či strategickej komunikácie a ďalších tém:
  • Strategická komunikácia na Slovensku
  • Spolupráca štátu a občianskej spoločnosti
  • Odolnosť štátu voči hybridným hrozbám
Úrad vlády SR pri tejto príležitosti predstaví praktickú príručku pre komunikátorov štátnej a verejnej správy.

Organizácia konferencie a vydanie príručky je podporený z národného projektu Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa: Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy“.

Príručka - Sprievodca úspešnou komunikáciou pre štátnu správu
29957