Úrad vlády SR bude školiť prijímateľov dotácií na šport

02.07.2019

Úrad vlády SR pred časom vyhodnotil výzvu v rámci svojho dotačného programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 s alokáciou viac ako 10 mil. eur   v štyroch podprogramoch: výstavba multifunkčných ihrísk, výstavba detských ihrísk, údržba ihrísk a štadiónov a nákup športovej výbavy: https://dotacie.vlada.gov.sk/2019/statistiky_verejne.php.  Čoskoro sa začne proces zazmluvňovania úspešných projektov.
Úrad vlády SR chce maximálne vyjsť v ústrety prijímateľom dotácií, a preto už v júli organizuje pre nich informačné semináre v týchto mestách a týchto termínoch:

Bratislava – ÚZ Bôrik
  • 10.07.2019 (streda) o 09.00h-11:30h, od 12:30 – 15:00h
Banská Bystrica – ÚZ Bystrica
  • 22.07.2019 (pondelok) o 09:00h–11:00h, od 11:30 – 13:30, od 14:00 – 16:00h
  • 23.07.2019 (utorok) o 09:00h–11:00h, od 11:30 – 13:30, od 14:00 – 16:00h
Košice – ÚZ Dom hostí
  • 24.07.2019 (streda)o 09:00h–11:00h, od 11:30 – 13:30, od 14:00 – 16:00h  
  • 25.07.2019 (štvrtok)o 09:00h–11:00h, od 11:30 – 13:30, od 14:00 – 16:00h  
Cieľom seminárov je informovať úspešných žiadateľov o najčastejších pochybeniach spojených s realizáciou verejného obstarávania, ako aj o spôsobe predkladania podkladov potrebných pre vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26756