ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA

Námestie SNP 28, P.O.Box 239, 810 00 Bratislava 1
Telefón: 02 / 593 003 11 Fax: 02/ 593 003 91
E-mail: info@upn.gov.sk
Internetová stránka: http://www.upn.gov.sk/