ÚSTAVNÝ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Hlavná 110, Košice 042 65
Telefón: 055 / 7207211 055 / 6227633
E-mail: info@concourt.sk
Internetová stránka: https://www.ustavnysud.sk