Vyhlásenia a stanoviská

19.12.2011 Vyhlásenie vicepremiéra SR Rudolfa Chmela k nariadeniam vlády k zákonu o používaní jazykov národnostných me... Vláda Slovenskej republiky na dnešnom zasadnutí schválila dve nariadenia vlády k zákonu o používaní jazykov národnostných menšín.          Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskor...
Vláda SR splnila svoje záväzky z memoranda;tvrdenia LOZ o strate dôveryhodnosti predsedníčky vlády SR sú nekorektné
12.12.2011 Vláda SR splnila svoje záväzky z memoranda;tvrdenia LOZ o strate dôveryhodnosti predsedníčky vlády SR sú ne... Vláda SR na mimoriadnom rokovaní v pondelok 12. decembra 2011 schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu výboru NR SR pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organiz...
05.12.2011 Príhovor vicepremiéra SR Rudolfa Chmela na medzinárodnej konferencii Ľudské práva - späť k podstate, Bratis...Vážená pani premiérka, vážená pani ministerka, excelencie, vážené dámy, vážení páni,   keď sme si pred vyše pol rokom zaumienili zorganizovať medzinárodnú konferenciu ku Dňu ľudských práv pod názvom Ľudské práva – späť k podstate, mali sme pomerne jasnú predstavu o tom, čo touto konferenciou a na ňu...
Otvorený list predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej lekárom
02.12.2011 Otvorený list predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej lekáromVážené panie doktorky, vážení páni doktori, dovoľte mi v týchto napätých chvíľach obrátiť sa k vám, čo ste ostali v nemocniciach pri lôžkach vašich  pacientov, a napriek všetkému, čo dnes prežívame, usilujete sa prinavrátiť im zdravie. Svojím postojom dokazujete, že slová z Hippokratovej prísahy sú p...
MEMORANDUM O ÚPRAVE POMEROV V ZDRAVOTNÍCTVE
25.11.2011 MEMORANDUM O ÚPRAVE POMEROV V ZDRAVOTNÍCTVEMemorandum o úprave pomerov v zdravotníctve podpísané predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou Vláda Slovenskej republiky a Lekárske odborové združenie MEMORANDUM O ÚPRAVE POMEROV V ZDRAVOTNÍCTVE Preambula 1. Zabezpečenie dodržiavania Zákonníka práce a Vyhlášky tykajú...
16.11.2011 Príhovor vicepremiéra SR Rudolfa Chmela na otvorení medzinárodného diskusného podujatia Stredoeurópske fóru...Koniec budúcnosti   Keď sa stretne takáto internacionála intelektuálov, zrejme sa oplatí hľadať odpovede na otázky, ktoré prináša kríza dnešného sveta. Je to aká-taká záruka, že sa pomenujú aspoň jej príčiny nielen vo sfére zdanlivo exaktne merateľnej, ale i tej hlbšej – mravnej predovšetkým.       ...
08.11.2011 Príhovor vicepremiéra SR Rudolfa Chmela na prezentácii knihy Paula Lendvaia: Maďari (Víťazstvá a prehry) Už podtitul tejto veľmi osobnej historickej eseje Paula Lendvaia – Víťazstvá a prehry – naznačuje, že v nej nebude chýbať napätie, nielen medzi víťazmi a porazenými, ale najmä medzi autorovými neraz netradičnými a oficiálnymi či zavedenými názormi, hodnoteniami, interpretáciami osobností, udalosti maďar...
 Reakcia Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR na články denníka SME zo dňa 5.11.2011
08.11.2011 Reakcia Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR na články denníka SME zo dňa 5.11.2011 Denník SME 5. novembra 2011 na strane 7 publikoval článok Veroniky Folentovej s názvom O prácu má na budúci rok prísť tri a pol tisíca ľudí. Okrem tohto článku sa denník SME vo vydaní z rovnakého dňa venuje problematike nezamestnanosti ešte v ďalších dvoch článkoch v rámci spravodajstva. Ani v jednom vš...
08.11.2011 Príhovor vicepremiéra SR Rudolfa Chmela na medzinárodnej konferencii Predpoklady inkluzívneho vzdelávania n...Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia!          Dovoľujem si vás srdečne privítať na medzinárodnej konferencii s názvom „Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na Slovensku“.          Dnešnú konferenciu organizujeme spoločne s troma mimovládnymi organizáciami – Inštitútom pre dobre spravovanú spol...
M. Balázs: Fico je s Jánošíkom úplne mimo
07.11.2011 M. Balázs: Fico je s Jánošíkom úplne mimo Robert Fico by rád zaviedol vyššie dane pre bohatých či pre bankový sektor a nazýva ich Jánošíkove dane. Opakovane tak potvrdzuje, že je neznalý histórie. Ak niekto hovorí o Jánošíkovi ako o hrdinovi a vzore a pripisuje mu ono známe „bohatým bral a chudobným rozdával“, opakuje nepravdivý mýtus. Fico je ...
1874