Vyzvanie predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie je predĺžený do 30. marca 2020 (vrátane).
FORMULÁRE na stiahnutie

27343