Vyzvanie predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie je predĺžený do 30. marca 2020 (vrátane).
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov bol ku dňu 30.11.2020 aktualizovaný. Zmluvné podmienky pre žiadateľov o dotáciu ostali nezmenené, nakoľko zmeny sa týkali formálnych úpravFORMULÁRE na stiahnutie
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dokumenty platné od 1. decembra 2020
VYÚČTOVANIE DOTÁCIE

27343