Zabezpečenie akcie s názvom RoadTrip SK 2021 - ZAKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 27.09.2021 do 15:00 hod.
Lehota na predkladanie ponúk upravená korigendom na 30.09.2021 do 15:00 hod.